ūkio trąšos

ūkio trąšos
ūkio trąšos statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Žemės ūkio gamyboje susidarančios natūralios augalinės ir (ar) gyvūninės medžiagos (gyvūnų mėšlas, srutos, kompostas), kurių sudėtyje yra reikalingų augalų maisto medžiagų ir kurios neperdirbtos naudojamos dirvai tręšti ar gerinti tame pačiame ūkyje. atitikmenys: vok. Wirtschaftsdünger šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų trąšų ir tręšiamųjų produktų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • trąšos — statusas Aprobuotas sritis ekologinis ūkininkavimas apibrėžtis Medžiagos, kurių sudėtyje yra azoto junginių ir kurios yra naudojamos dirvoje augalų augimui skatinti. atitikmenys: angl. fertiliser; fertilizer vok. Düngemittel, n rus. удобрения… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trąšos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organinės ir mineralinės medžiagos, kuriose yra augalams būtinų ir pasisavinamų maisto medžiagų. Didina dirvožemio derlingumą, skatina augalų vystymąsi, gerina žemės ūkio produktų kokybę,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • skystosios mineralinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Suspensinės mineralinės trąšos arba mineralinių trąšų tirpalas. nuoroda https://www.e tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.439A5C00C7B3 atitikmenys: angl. fluid mineral fertilisers; …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kietosios mineralinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Sausos miltų, kristalų arba granulių pavidalo mineralinės trąšos. nuoroda https://www.e tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.439A5C00C7B3 atitikmenys: vok. feste Mineraldünger rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sintetinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Sintezės būdu gaminamos trąšos. atitikmenys: angl. synthetic fertilizers vok. synthetisches Düngemittel šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 3D… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • suspensinės mineralinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Iš dviejų fazių sudarytos mineralinės trąšos, kuriose kietosios dalelės yra išsisklaidžiusios skystoje fazėje. nuoroda https://www.e tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.439A5C00C7B3… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • palaidos mineralinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Į fasuotes neišpilstytos kietosios mineralinės trąšos. nuoroda https://www.e tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.439A5C00C7B3 atitikmenys: angl. bulk mineral fertilisers vok. lose… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kompleksinės mineralinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Cheminės sąveikos būdu gaunamos sudėtinės mineralinės trąšos, kurių vienoje granulėje arba tirpale yra mažiausiai dvi augalų maisto medžiagos. atitikmenys: angl. complex mineral fertilizers vok …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • organinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis agrarinė aplinkosauga apibrėžtis Gyvulinės ar augalinės kilmės organiniai junginiai (mėšlas, srutos, kompostas, žemės ūkio produktų perdirbimo, maisto pramonės organinės atliekos, dumblas, sapropelis ir pan.), kurie… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • chelatinės trąšos — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Trąšos, kurių vienas arba daugiau mikroelementų (kompleksodariai) yra organinio junginio molekulėje (chelate). atitikmenys: angl. chelated fertilizers vok. Chelatdünger rus. хелатные удобрения… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”